Текущ Контрол

  1. макс 7 точки от направени тестове
  2. макс 7 точки от предадени домашни
  3. макс 3 точки от 1во контролно
  4. макс 3 точки от 2ро контролно
  5. 10 точки за направен пробен изпит с чатбот
  6. макс 20 точки от курсов проект
Име Фак № Въведение в JS Дом #1 Advance JS Дом #2 Async JS Дом #3 Cordova Дом #4 React Дом #5 React Native Дом #6 Архитек. Дом #7 Контрол #1 Контрол #2 Чатбот К.П. Общ р.
Ивайло Йотов 125187 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Nikita 127607 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Георги 125743 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Симона 125766 1 т. Линк 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 2 т.
Антонина Рибарова 125402 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Miroslava Patleeva 125222 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Denitsa Nikolaeva 125201 1 т. Линк 0 т. Линк 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 3 т.
Йоана Драшкова 125805 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Елина Ангелова 125653 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Калина Александрова 125613 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Карина 127614 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Петя Пенкова 125567 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Силви Райчева 125199 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 0 т.
Венцислав Венков 127660 1 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.
Ерсин Хюсеин 125197 0 т. Линк 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. Без д. 0 т. 0 т. X X 1 т.